• Facebook Clean
  • LinkedIn Clean
  • Google+ Clean
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Hakkında

CITIBANK N.A. kökenli üst düzey bankacılık geçmişine sahip olan ÇİĞDEM, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunudur, Master derecesini yine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı’ndan almıştır. Doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’ndan almıştır.

Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı’nda ” KÜRESEL EKONOMİK KRİZLER ve ETKİLERİ , Medya ve Medya İşletmelerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme “ isimli bir tez ve bu tezden hareketle "KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve ETKİLERİ ve MEDYA" isimli kitabı yazmıştır. İstanbul Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı ‘nda da "GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ve TÜRKİYE'DE CARİ AÇIK SORUNU" üzerine tez yazmıştır. Çeşitli makaleleri mevcuttur.

Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Finans, Para ve Sermaye Piyasaları ve Uygulamalı Ekonometri ilgi alanıdır.