• Facebook Clean
  • LinkedIn Clean
  • Google+ Clean
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Kitaplar
 

Begg, David, Fischer, Stanley, Dornbusch, Rudiger: Economics, Third Edition, London, McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, 1991.

Begg, David, Fischer, Stanley, Dornbusch, Rudiger: İktisat, Sekizinci Baskı,  İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, Eylül 2010.

Dinler, Zeynel: İktisada Giriş, 19. Basım, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013.

Kazgan, Gülten: Tanzimat’tan 21.Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, 5. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2013

Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J.: International Economics, Ninth Edition, England, Pearson, 2012.

Küçükkalay, Abdullah Mesud: İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul, Beta, 2008.

Orhan, Osman Z.: Genel Ekonomi, 2. Baskı, Kocaeli, Umuttepe Yayınları, 2010.

Orhan, Osman Z.: İktisada Giriş, 4.Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 2010.

Orhan, Osman Z., Erdoğan, Seyfettin: Para Politikası, İstanbul, Avcılar Offset,2002.

Parasız, İlker: Para Politikası, 6. Baskı, Bursa, Ezgi Kitapevi, 2003.

Seyidoğlu, Halil: Uluslararası İktisat, İstanbul, Güzem Can Yayınları, 2007.

Samuelson, William F., Marks, Stephen G.: Managerial Economics, Second Edition, The Dryden Press, 1992.

Sloman, John: İktisat Mikro, İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, 2003

Sloman, John: İktisat Makro, İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, 2004

Ülgen, Gülden: İktisada Giriş, 19. Baskı, İstanbul, Der Yayınları

 

 

 

Takip Edilecek Datalar

 

Reuters

Cnbc-e

Bloomberg

TCMB

TUİK

Hazine

NBER

IMF

UNCTAD

Dünya Bankası